ОАО “Армэлектромаш” приглашает для совместного или самостоятельного осуществления производственных проектов

ОАО “Армэлектромаш” приглашает всех заинтересованных организаций и частных лиц, для совместного или самостоятельного осуществления  своих потенциальных инвестиционных и производственных проектов на имеющихся у общества свободных производственных площадках. Для организации бизнес-деятельности производственные площадки обеспечены всеми необходимыми коммуникационными средствами /жел. дорога, трехфазннное электропитание, газ, вода, канализация и др./ и по назначению будут переукомплектованы нужным оборудованием и принадлежностями.

Производственные и подсобные помещения передаются также в порядке аренды, для использования как складное хозяйство или организации нужной хозяйственной деятельности.

Для ознакомления подробностям и организации обсуждений по условиям обращаться:

Тел: +374 10 42-02-11, 42-31-31

E-mail: mashsbit@mail.ru

Адресс:РА,  г. Ереван, 0046, ул. Манандяна 41

Готовы на взаимовыгодное сотрудничество и содействие.

 


 

“Armelectromash” OJSC invites all interested organizations and individuals for joint or independent implementation of their own potential investment and manufacturing projects on the vacant production premises of the company. The production premises are provided with means of communication required for a business activity (railway, three-phase electricity, water, gas, sewerage, etc.) and will be equipped with necessary technical equipment and outfit for the intended purpose.

For more details and discussion of terms please contact:

Tel.: +374 10 42-02-11, 42-31-31

E-mail: mashsbit@mail.ru

Adress: RA, Yerevan 0046, Manandyan st.,  41

 


 

<Հայէլեկտրամեքենա> ԲԲԸ-ն  հրավիրում  է շահագրգիռ բոլոր  կազմակերպություններին և մասնավոր անձանց՝  ընկերության ունեցած ազատ արտադրական տարածքներում իրենց  պոտենցիալ ներդրումային և արտադրական ծրագրերը  համատեղ կամ ինքնուրույն իրագործելու համար: Արտադրական տարածքները ապահովված են բիզնես գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ հաղորդակցության միջոցներով /երկաթգիծ, եռաֆազ հոսանք,ջուր, գազ, կոյուղի և այլն/  և  ըստ նշանակության  կվերակահավորվեն  անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով ու հանդերձանքով:

Արտադրական և օժանդակ շինությունները տրվում են նաև վարձակալությամբ, որպես պահեստային տնտեսություն օգտագործելու կամ որևէ տնտեսական գործունեություն կազմակերպելու համար:

Մանրամասներին ծանոթանալու և պայմանների վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով դիմել.

Հեռ. +374 10 42-02-11, 42-31-31

Էլեկտրոնային փոստ  mashsbit@mail.ru

Հասցեն. ՀՀ, 0046ք. Երևան, Մանանդյան 41

Մենք  պատրաստակամ ենք փոխշահավետ համագործակցության և աջակցության:

Comments are closed.